Trung tâm y tế huyện Bình Liêu
Sức Khỏe Của Cộng Đồng Là Trách Nhiệm Của Chúng Tôi

11:26 ICT Thứ ba, 21/08/2018

Trang nhất » Bảng giá dịch vụ

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Kèm theo Phụ lục NQ59/NQ-HĐND