THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ BỘ KIT VÀ VẬT TƯ KÈM THEO PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM COVID – 19 NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu