THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG CHO MÁY ĐIỆN GIẢI ERBA LYTE Ca+ HÃNG: ERBA/SÉC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu