BAN HÀNH GIÁ TẠM THỜI DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR VÀ TEST NHANH
.

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu