Ban hành tạm thời mức giá thực hiện xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Test nhanh kháng nguyên


.