Đường dây tiếp nhận thông tin kết quả test nhanh sàng lọc Covid-19

Số điện thoại đường dây nóng của Ngành Y tế Quảng Ninh về phản ánh các sai phạm trong kinh doanh Test nhanh Covid-19: 0966.631.313 hoặc 02033.825.441
.