THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HOÁ AU480– BECKMAN COULTER NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu