THÔNG BÁO TẠM DỪNG DỊCH VỤ TEST NHANH

.

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu