THÔNG BÁO TỔ CÁN BỘ ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LIÊU

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19. Để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là hỗ trợ người dân trên địa bàn có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh Covid-19 tại nhà. Ngày 24/02/2022 Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu đã thành lập tổ tư vấn điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà trên địa bàn Huyện.
Theo đó Tổ Tư vấn, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà của Trung tâm Y tế Bình Liêu có 20 thành viên, với nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người bệnh Covid-19, người chăm sóc bệnh nhân về chuyên môn, cũng như phương pháp điều trị cho người nhiễm Covid-19 tại nhà theo đúng quy định khi có yêu cầu.

  • Mọi thông tin liên hệ
DANH SÁCH
CÁN BỘ TỔ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LIÊU


STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Số điện thoại Khoa phòng Nhiệm vụ Ghi chú
1 Hoàng Văn Khải Chuyên khoa cấp 1 0912545493 Ban Giám đốc Phó giám đốc, Tổ trưởng, phụ trách chung  
2 Hoàng Thị Bích Bác sĩ đa khoa 0986078555 Phụ trách khoa Kiểm soát dịch bệnh Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà  
3 Hoàng Bích Hằng Bác sĩ đa khoa 0375137520 Phụ trách khoa Khám bệnh Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà  
4 La Ngọc Hiếu Bác sĩ đa khoa 0982353533 Bác sĩ khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-Hồi sức cấp cứu Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà  
5 Nông Văn Hải Bác sĩ đa khoa 0966260958 Bác sĩ khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-Hồi sức cấp cứu Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà  
6 Lê Thị Tần Bác sĩ đa khoa 0394808666 Trạm trưởng TYT thị trấn Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thị trấn  
7 Vi Văn Ngò Bác sĩ đa khoa 0834821402 Trạm trưởng TYT xã Đồng Tâm Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã Đồng Tâm  
8 Vi Văn Nồng Bác sĩ đa khoa 0917312522 Trạm trưởng TYT xã Đồng Văn Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã Đồng Văn  
9 Nông Thị Hiền Bác sĩ đa khoa 0853597904 Trưởng phòng khám đa khoa khu vực  Hoành Mô, điều động luân phiên tại TYT Hoành Mô Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã Hoành Mô  
10 Vy Thị Hòa Bác sĩ đa khoa 0353014999 Bác sĩ TTYT, điều động luân phiên tại TYT xã Húc Động Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã Húc Động  
11 Loan Thị Quyên Bác sĩ đa khoa 0378750125 Trạm trưởng TYT xã Lục Hồn Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã Lục Hồn  
12 Hoàng Văn Ba Bác sĩ đa khoa 0372278081 Trạm trưởng TYT xã Vô Ngại Thành viên, tư vấn điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã Vô Ngại  
  Tổng: 12 người