Trung tâm y tế huyện Bình Liêu tuyên truyền, phổ biến Đề án văn hóa công vụ

Trung tâm y tế huyện Bình Liêu tuyên truyền, phổ biến Đề án văn hóa công vụ
Sáng ngày 24/9/2019 Trung tâm y tế huyện Bình Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.
Văn hóa công vụ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước và quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan và giúp cho hoạt động của các cơ quan được thông suốt.
Đồng chí Ngô Thị Bình nhấn mạnh, đây là Đề án lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án Văn hóa công vụ. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng, cá nhân, có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo của Sở Y tế bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ./.

Tác giả bài viết: La Thị Thủy

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu