Quy trình cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện

 
 
 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU
 
Quy trình cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TTYT
Ngày 15/4/2021 của Giám đốc TTYT Bình Liêu)
Căn cứ pháp lý -Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Theo văn bản quy phạm hiện hành
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Nơi tiếp nhận Phòng Kế hoạch nghiệp vụ- Tổ chức hành chính
Điện thoại liên hệ: 0985.925.485
Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Thời hạn Giải quyết Trong ngày
Trình tự thực hiện Bước 1: Nhân viên y tế phòng KHNV-TCHC xác nhận, kiểm tra thông tin Chứng minh nhân dân và giấy tờ liên quan của thân nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện.
Bước 2: Thân nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện trực tiếp nộp đơn (Theo mẫu) tại phòng KHNV-TCHC của Trung tâm.
Bước 3:  Nhân viên y tế phòng KHNV-TCHC ký duyệt giấy đề nghị tại Ban Giám đốc Trung tâm. Kiểm tra thông tin chuyển Bệnh án bàn giao cho bộ phận tiếp nhận làm Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện.
Bước 4: Ghi vào sổ theo dõi người bệnh tử vong trình ký lãnh đạo Trung tâm và đóng dấu.
Bước 5: Trả kết quả cho thân nhân.
Hồ sơ lưu
  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tử vong ngoại viện
  2. Bản pho to giấy tờ bằng chứng liên quan.
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm y tế huyện Bình Liêu
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyề được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Giám đốc
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn thư, phòng KHNV-TCHC, khoa, phòng điều trị
Lệ phí Không